Prezentare

 

 

Scopul proiectului JurisClasor CEDO

Proiectul reprezintă o iniţiativă a autorilor culegerii de jurisprudenţă „Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României. Analiză, consecinţe, autorităţi potenţial responsabile”, pusă în practică de Editura Universitară, care deţine drepturile de autor asupra lucrării, protejate de legislaţia internă şi internaţională (copyright).

Scopul este reprezentat de publicarea online a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în limba română.

În principal, vor fi introduse hotărârile în cauzele împotriva României, iar pe măsura dezvoltării proiectului, vor fi introduse şi cauze împotriva altor state, traduse în limba română. 

Recunoscând interesul general de a se asigura o cât mai bună cunoaştere a jurisprudenţei instanţei europene, iniţiatorii proiectului urmăresc realizarea şi depunerea de proiecte în vederea atragerii de fonduri europene sau internaţionale, precum şi a altor resurse financiare private sau de stat, interne sau externe, în vederea finanţării acţiunilor şi activităţilor necesare atingerii scopului de a facilita accesul liber la resursele juridice pe care le deţin. 

 

Conţinutul bazei de date

Au fost introduse hotărârile din perioada 1994-2014 în forma sintetizată din culegerile „Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României. Analiză, consecinţe, autorităţi potenţial responsabile” (vol. I-X), publicate de Editura Universitară, însoţite de forma publicată în Monitorul Oficial al României şi de forma originală, în limba engleză sau franceză.

Utilitatea practică a clasorului de jurisprudenţă online rezidă în faptul că sunt tratate toate hotărârile de condamnare pronunţate de Curtea europeană în cauzele împotriva României, soluţionate până la 31 decembrie 2014, inclusiv cele nepublicate în Monitorul Oficial al României şi cele pentru care nu s-a realizat o traducere neoficială la care cei interesaţi să poată avea acces.

 

Formatul hotărârilor

Fiecare cauză în care România a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost analizată şi rezumată, fiind indicate autoritățile potențial responsabile, cu observaţii în ceea ce priveşte modul în care acestea s-au conformat și au reacționat concret, după pronunțarea hotărârilor.

Rezumarea hotărârilor şi extragerea argumentelor relevante din motivarea Curţii, cu riscul asumat de a afecta - câtuşi de puţin - acurateţea textului original, constituie totuşi un avantaj, deoarece este posibilă parcurgerea în timp scurt a întregii jurisprudenţe CEDO şi baza de date devine un instrument util oricărui teoretician sau practician al dreptului, deziderat căruia îi serveşte şi modul în care a fost conceput motorul de căutare.

Nu în ultimul rând, motivele expuse în analiza fiecărei speţe privind autorităţile potenţial responsabile, deşi emană de la autori, dar pe baza aprecierilor Curţii europene, constituie un punct de reper pentru activitatea celor obligaţi, în virtutea funcţiei sau profesiei, să respecte sau să garanteze exerciţiul drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. De aceea, nu a fost omisă nici evoluţia dreptului intern, pozitivă sau negativă, autorii indicând – acolo unde au fost identificate – consecinţele hotărârii, care ar trebui să folosească celor interesaţi pentru a descoperi remediile interne actuale.

Metodologia aleasă a plecat tocmai de la o analiză foarte atentă a situației de fapt, a motivării fiecărei hotărâri pronunțate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului pe fond, pentru a identifica mecanismul care a condus în final la încălcarea drepturilor fundamentale.

 

Accesul la baza de date

Prin intermediul paginii http://www.hotararicedo.ro

Înregistrarea ca utilizator este în prezent gratuită pentru primirea unui newsletter şi accesul la o parte din opţiunile site-ului, printre care şi utilizarea căutării în baza de date, cu acces liber la hotărârile pronunţate până la data de 31 decembrie 2006.

Contul gratuit se poate înregistra accesând următorul link.

Motorul de căutare este disponibil la secţiunea „Baza de date”.  

Pentru viabilitatea proiectului, singura variantă posibilă în prezent este cea a asigurării accesului pe baza unui abonament, în cuantum rezonabil, pentru asigura accesul publicului larg la aceste resurse juridice (valoarea abonamentului fiind comparabilă cu cea a revistelor juridice online).

Contul profesional se poate înregistra accesând următorul link.

Editura Universitară nu permite utilizarea informaţiilor la care asigură accesul online, decât cu respectarea condiţiilor privind drepturile de autor asupra lucrării, în conformitate cu legislaţia internă şi cea internaţională.

 

Căutarea în baza de date

Căutările se pot face şi după o singură literă, însă va fi vizat numai câmpul „Denumirea cauzei”. Pentru a obţine rezultate cât mai fidele şi mai rapide este recomandată căutarea după cel puţin 3 litere şi/sau cifre.

Fiecare hotărâre are asociat un document Word conţinând forma originală (în limba franceză sau engleză), iar căutarea are în vede şi acest text, precum şi – acolo unde este cazul – textul din documentul Word conţinând forma publicată în Monitorul Oficial. 

 

Prin intermediul opţiunii „Căutare generală” se realizează o selecţie extinsă a hotărârilor, indiferent de poziţia în cuprinsul fiecăreia a cuvântului căutat.

Având în vedere volumul de informaţii existente în baza de date, este recomandată introducerea unor termeni şi criterii de căutare cât mai detaliate pentru a se obţine un rezultat cât mai pertinent.

Folosind opţiunea „Căutare avansată” se poate rafina selecţia hotărârilor, în funcţie de natura elementelor utilizate:

 

Folosind opţiunea „Filtrare după dată” se pot selecta numai hotărârile pronunţate într-o anumită perioadă (interfaţa de interogare încarcă automat perioada cuprinsă între data celei mai vechi hotărâri şi data interogării).

 

Prin „Sortarea rezultatelor” se pot ordona hotărârile în lista de rezultate în funcţie de anumite criterii:

În mod implicit, rezultatele căutării sunt aşezate în ordinea ascendentă a relevanţei lor faţă de cuvintele sau expresiile căutate, astfel încât cel mai adesea este suficientă consultarea doar a primelor rezultate.

Pentru diversificarea căutării pot fi folosite câteva funcţii suplimentare:

 

Motorul de căutare este optimizat pentru limba română, fiind posibilă introducerea unor cuvinte de căutare conţinând diacritice. Vor fi identificate cuvintele căutate indiferent dacă se folosesc sau nu diacriticele („hotărâre” sau „hotarare”). Pe pagina hotărârii accesate nu se va afişa însă, de regulă, decât forma cu diacritice.

Termenii de căutat pot fi introduşi fie cu majuscule, fie cu litere mici, motorul de căutare nefăcând distincţie, cu excepţia funcţiilor suplimentare de rafinare a căutării, prezentate anterior, ce trebuie scrise cu majuscule (AND, OR, NOT etc.).

 

Afişarea rezultatelor

Rezultatele vor fi expuse într-o listă, ordonate ascendent sau descendent, după relevanţă, data emiterii, denumirea cauzei sau numărul cererii.

Pe pagina rezultatelor, în partea de sus, se găsesc opţiuni de reordonare a acestora, iar în partea de jos a paginii pot fi selectate mai multe criterii de navigare în listă.

Fiecare hotărâre este individualizată în lista de rezultate prin indicarea reclamantului şi a statului pârât, numărul cererii, data pronunţării şi emitent, iar alăturat se găsesc căsuţe de previzualizare a soluţiilor pronunţate în cauză, a rezumatului, a cuvintelor cheie şi a formei sintetizate, ce pot fi accesate printr-un simplu click pe fiecare dintre acestea.

Aceste din urmă opţiuni permit utilizatorilor să selecteze o hotărâre numai dacă indiciile oferite după previzualizare sunt suficiente pentru o concluzie de pertinenţă a rezultatului prin raportare la obiectul căutării.

Accesarea hotărârii se face printr-un click pe denumirea acesteia, după care se afişează întregul conţinut pe o singură pagină. Pentru revenire la ecranul anterior se foloseşte comanda „Back”.

Pe pagina conţinând lista rezultatelor se găseşte o legătură directă pentru a reveni la ecranul de căutare avansată sau generală („Căutare nouă” / „Modificare căutare precedentă”), iar pe pagina fiecărei hotărâri se găseşte şi opţiunea directă „Înapoi la lista de rezultate”.

 

Accesarea hotărârii

După accesarea hotărârii vor fi afişate pe o singură pagină toate informaţiile: reclamantul, statul pârât, numărul cererii, emitent, data pronunţării, cuvinte cheie, soluţii, rezumatul hotărârii, forma sintetizată în limba română, consecinţele hotărârii, forma publicată în Monitorul Oficial, forma originală a hotărârii.

Pe aceeaşi pagină poate fi deschisă căsuţa de „Căutare pe pagină”, ce permite saltul direct la un cuvânt (se vor folosi diacriticele).

Printr-un singur click pe un cuvânt cheie se va deschide o pagină separată conţinând lista hotărârilor din baza de date care au asociat acelaşi cuvânt cheie.

Dacă hotărârea accesată nu conţine termenii căutării generale sau avansate, se recomandă deschiderea documentelor Word asociate, conţinând forma integrală, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial sau forma originală în limba franceză sau engleză.

 

Vă dorim navigare uşoară şi utilă!