Ghiduri şi formulare

Ghid pentru persoanele ce doresc să se adreseze Curţii Europene a Drepturilor Omului
Ghid practic asupra condiţiilor de admisibilitate a cererilor în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (traducere IER)
Ghid pentru completarea formularului de plângere către Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Manual CEDO - Aspecte civile (Institutul Naţional al Magistraturii)
Manual CEDO - Apecte penale (Institutul Naţional al Magistraturii)
Norme ale Consiliului Europei privind libertatea de expresie şi de informare

Ghid de lucru privind drepturile persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA din perspectiva jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului (Institutul pentru Drepturile Omului din Rep. Moldova)