Evenimente realizate

 

 

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române, Asociaţia Magistraţilor Europeni pentru Drepturile Omului (AMEDO), Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE) şi Editura Universitară organizează, în seria „Cultura dreptului european”, la data de 24 aprilie 2013, ora 14, la sediul Academiei Române din Calea Victoriei nr. 125

Conferinţa

Condamnările suferite de România la CEDO în anul 2012.

Analize şi perspective

Cu această ocazie va fi lansat volumul Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României – 2012. Analiză, consecinţe, autorităţi potenţial responsabile (vol.VIII din colecţie), publicat de Editura Universitară, care încununează eforturile depuse în ultimii 5 ani de un colectiv de tineri magistraţi pasionaţi în analiza condamnărilor suferite de România Curtea Europeană a Drepturilor Omului, găsirea autorităţilor potenţial responsabile şi observarea măsurii în care acestea s-au conformat şi au reacţionat concret, după pronunţarea hotărârilor. Utilitatea practică a culegerii de jurisprudenţă de faţă rezidă în faptul că sunt tratate toate hotărârile de condamnare pronunţate de Curtea europeană în cauzele împotriva României, de la 1 ianuarie 2012 şi până la 31 decembrie 2012, inclusiv cele nepublicate în Monitorul Oficial al României şi cele pentru care nu s-a realizat o traducere neoficială la care cei interesaţi să poată avea acces.

Organizatorii vă mulţumesc pentru retransmiterea acestei invitaţii către toate persoanele interesate. Nu se percepe taxă de participare. Locurile sunt limitate, înscrierea participanţilor realizându-se în ordinea cronologică a confirmarilor, prin e-mail (mihai.sandru@csde.ro).

 

AGENDA CONFERINŢEI

 

13.45 -14.00

Primirea participanţilor

14.00 - 14.05

Deschiderea conferinţei.

Moderator: dl. prof. univ. dr. Mihai Şandru, Academia Română

14.05 - 14.20

Autorităţile potenţial responsabile pentru condamnările suferite de România în anul 2012 – prezentare generală

dl. Dragoş Călin, judecător, Curtea de Apel Bucureşti

14.20 - 14.35

Analiza statistică a hotărârilor de condamnare pronunţate în cauzele împotriva României în perioada 1994-2012. Baza de date JurisClasor CEDO (www.hotararicedo.ro)

dl. Ionuţ Militaru, judecător, Tribunalul Bucureşti

14.35 - 14.55

Apărările formulate de state. Dificultăţile întâmpinate în cauzele împotriva României

 

d-na Catrinel Brumar, Agentul Guvernamental al României la CEDO

14.55 - 15.10

Condiţiile în care divergenţa jurisprudenţială poate aduce atingere dreptului la un proces echitabil

d-na Alexandra Neagu, judecător, Tribunalul Bucureşti

15.10 - 15.25

Infracţiuni și contravenţii. Principiul non bis in idem în jurisprudenţa recentă a CEDO şi CJUE

dl. Victor Constantinescu, judecător, Judecătoria Alexandria

15.25 - 15.45

Libertatea de exprimare. Obligarea jurnaliştilor la despăgubiri pentru atingeri aduse prin presă reputaţiei altora. Cauza Eon c. Franţei - încălcarea art. 10 din Convenţie prin aplicarea unei amenzi penale pentru infracţiunea de ofensă adusă Preşedintelui Franţei, prin expunerea unei pancarte cu mesajul „casse toi pov’con!”

dl. Vasile Bozeşan, judecător, Judecătoria Alexandria

15.45 - 16.00

Dezbateri

 

 

 


Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România şi Asociaţia Magistraţilor Europeni pentru Drepturile Omului (AMEDO) şi Editura Universitară organizează, în seria „Cultura dreptului european”, la data de 15 martie 2012, ora 14, la sediul Academiei Române din Calea Victoriei nr. 125

Conferinţa

„Răspunderea magistraţilor în lumina evoluţiilor recente de la nivel european şi naţional”

 

Pornind de la o recentă cauză a Curţii de Justiţie, C-379/10 – Comisia/Italia, în care s-a arătat că excluderea sau limitarea la cazurile de dol sau de culpă gravă a răspunderii statului este contrară principiului general al răspunderii statelor membre pentru încălcarea dreptului Uniunii de către o instanţă de ultim grad, vom analiza starea actuală a dreptului naţional în contextul internaţional al jurisprundeţei instanţelor europene (Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului).

Cu această ocazie va fi lansat volumul Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României – 2011. Analiză, consecinţe, autorităţi potenţial responsabile, Editura Universitara, 2012.

CSDE vă mulţumeşte pentru retransmiterea acestei invitaţii către toate persoanele interesate. Nu se percepe taxă de participare. Locurile sunt limitate, înscrierea participanţilor realizându-se în ordinea cronologică a confirmarilor, prin e-mail (mihai.sandru@csde.ro).

Parteneri: Wolters Kluwer International; Oxford University Press; Revista Română de Drept European, JurisclasorCEDO, Revista Forumul Judecătorilor, Editura Universul Juridic, Editura Universitară, Revista „Dreptul” – Uniunea Juriştilor din România; Editura C.H.Beck, SSJ.

Parteneri media: JURIDICE.ro, infolegal.ro, caleaeuropeana.ro, Curierul Judiciar.

Alte informatii: durata 3 ore.

 

 

 

 


Asociaţia Magistraţilor Europeni pentru Drepturile Omului (AMEDO), Asociatia Forumul Judecătorilor din România şi Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române organizează, în data de 8 decembrie 2011, ora 14, la sediul Academiei Române din Calea Victoriei nr. 125,

Conferinţa

„Instanţele naţionale şi jurisprudenţa CEDO în materia contravenţiilor.

Prezumţia de nevinovăţie vs. prezumţia de legalitate”

Cu această ocazie vor fi acordate Premiile Revistei Forumul Judecătorilor.

Agenda conferinţei va fi comunicată în timp util. CSDE vă mulţumeşte pentru retransmiterea acestei invitaţii către toate persoanele interesate. Nu se percepte taxă de participare. Locurile sunt limitate, înscrierea participanţilor realizându-se în ordinea cronologică a confirmărilor, prin e-mail (mihai.sandru@csde.ro).

Parteneri: Revista Forumul Judecătorilor, JurisClasor CEDO, Asociaţia Magistraţilor Europeni pentru Drepturile Omului (AMEDO), Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Editura Universitară, Editura Hamangiu, Revista „Dreptul” – Uniunea Juriştilor din România; Editura C.H.Beck, Societatea de Ştiinţe Juridice.

Parteneri media: JURIDICE.ro, infolegal.ro, caleaeuropeana.ro, Curierul Judiciar.

AGENDA (provizorie a) CONFERINTEI

Partea I. Studii si comunicari

Alexandra Neagu – Controversa aplicabilitatii art. 6 CEDO in materia contraventiilor rutiere transata in decizia de inadmisibilitate din cauza Ioan Pop impotriva Romaniei

Ionut Militaru – Masura ridicarii vehiculelor stationate neregulamentar. Competenta instantelor interne de solutionare a contestatiei si analiza jurisprudentei CEDO in materie

Mircea Ursuţa – Probaţiunea în procedura contravenţională română în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului

Dezbatere si lansare de carte:
Ovidiu Podaru, Radu Chirita – Regimul juridic al contraventiilor. O.G. nr. 2/2001 comentata, Hamangiu, 2011

Partea a II-a. Premiile Revistei Forumul Judecatorilor

 


 

 

 

 

 

ACADEMIA ROMÂNĂ, INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE

CENTRUL DE STUDII DE DREPT EUROPEAN

Calea 13 Septembrie nr.13, sector 5, 050711, Bucureşti; România

Tel: (004)021- 318.81.30; fax: (004)021- 318.24.53; mihai.sandru@csde.ro, www.csde.ro

 

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române, Editura Universitară, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociaţia Magistraţilor Europeni pentru Drepturile Omului şi Centrul de Resurse Juridice din Moldova, vă invită la data de 10 mai 2011, ora 14.00, la sediul Academiei Române din Calea Victoriei nr. 125 pentru a participa la

Conferinţa internaţională

«Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României şi Republicii Moldova.

Analiză, consecinţe, autorităţi potenţial responsabile în perioada 1994-2010.

Evoluţia cadrului intern privind imobilele preluate abuziv şi alte posibile disfuncţionalităţi sistemice»

 

Evenimentul reprezintă o continuare firească a iniţiativei de a dezvolta o colecţie de jurisprudenţă CEDO, completată anual, ce a avut prima lansare în cadrul unei conferinţe asemănătoare din toamna anului 2010, precum şi de a dezbate coordonat, în România şi Republica Moldova, cauzele multiplelor condamnări suferite la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Cu acest prilej, va fi lansată lucrarea „Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României din anul 2010. Analiză, consecinţe, autorităţi potenţial responsabile” (vol. VI din colecţie), în care autorii Dragoş Călin, judecător - Curtea de Apel Bucureşti, Mihaela Vasiescu, judecător - Curtea de Apel Tîrgu Mureş, Paula-Andrada Coţovanu, judecător - Curtea de Apel Piteşti, Ionuţ Militaru, judecător - Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, Roxana Lăcătuşu, judecător - Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, Lucia Zaharia, judecător - Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti, Lavinia Cîrciumaru, judecător - Judecătoria Constanţa, Cristina Radu, judecător - Judecătoria Constanţa, Elena Blidaru, judecător - Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti şi Florin Mihăiță, judecător -Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti au urmărit să rezume fiecare cauză în care România a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, să găsească autorităţile potenţial responsabile, necruţând în vreun fel puterea judecătorească, şi să observe în ce măsură acestea s-au conformat şi au reacţionat concret, după pronunţarea hotărârilor.

Motivaţia autorilor a constat în aceea că, în urma numeroaselor condamnări ale României, în opinia publică s-a transmis cu o siguranţă specifică, de către oamenii politici, presă ori de către reprezentanţi ai autorităţilor publice, ideea că judecătorii poartă vina exclusivă a acestor condamnări, desigur, în planul cauzalităţii fiind ultima verigă înainte de trimiterea unei cauze pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului. O astfel de opinie se bazează pe argumente speculative, iar nu pe o cercetare ştiinţifică amănunţită.

Scopul acestui studiu şi metodologia aleasă au plecat tocmai de la o analiză foarte atentă a situaţiei de fapt, a motivării fiecărei hotărâri pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului pe fond, pentru a identifica mecanismul care a condus în final la încălcarea dreptului fundamental respectiv.

Rezumareahotărârilor şi extragerea argumentelor relevante din motivarea Curţii, cu riscul asumat de a afecta - câtuşi de puţin - acurateţea textului original, constituie totuşi un avantaj deoarece culegerea permite parcurgerea în timp scurt a întregii jurisprudenţe CEDO şi devine un instrument util în biblioteca oricărui teoretician sau practician al dreptului, deziderat căruia îi serveşte şi modul în care a fost concepută indexarea după cuvinte cheie, cu trimitere la toate cauzele relevante din perioada 1994-2009.

Nu în ultimul rând, motivele expuse în analiza fiecărei speţe privind autorităţile potenţial responsabile, deşi emană de la autorii culegerii, dar pe baza aprecierilor Curţii europene, constituie un punct de reper pentru activitatea celor obligaţi, în virtutea funcţiei sau profesiei, să respecte sau să garanteze exerciţiul drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. De aceea, nu a fost omisă nici evoluţia dreptului intern, pozitivă sau negativă, autorii indicând – acolo unde au fost identificate – consecinţele hotărârii, care ar trebui să folosească celor interesaţi pentru a descoperi remediile interne actuale.

Dezbaterea în cadrul Conferinţei îşi propune un scop constructiv, acela de a identifica remediile în dreptul intern, ce vor trebui implementate de Statul român prin măsuri generale de natură legislativă, administrativă sau bugetară.

În primul rând, dezbaterile vor urmări evoluţia cadrului intern privind imobilele preluate abuziv în urma hotărârii-pilot pronunţate în cauza Maria Atanasiu c. României, însă nu vor fi omise nici celelalte disfuncţionalităţi sistemice a căror perpetuare ar putea conduce la iniţierea altor proceduri de aceeaşi natură.

Condiţiile de detenţie pe care au fost nevoiţi să le suporte diverşi petenţi, însemnând suprapopulare, igienă precară în penitenciarele din România (cauzele Aharon Schwarz, Al-Agha, Mariana Marinescu, Jiga, Ogică, Răcăreanu, Iamandi, Ciupercescu, Dimakos, Florea, Coman, Marcu, Cucolaş, Grozavu, Ali, Porumb, DobrisauColesnicov), absenţa sau precaritatea asistenţei medicale oferite pe durata detenţiei (cauzele Aharon Schwarz şi V.D.) constituie tratamente inumane sau degradante şi au atras numeroasele condamnări ale statului român şi în 2010 pe motivul încălcării art. 3 din Convenţie, în dimensiunea sa materială. În plus, pentru prima dată în cauza Aharon Schwarz c. României, Curtea a atras atenţia asupra caracterului necorespunzător al dispoziţiilor legale în materia întreruperii executării pedepsei privative de libertate.

Pe de o parte, legislaţia inadecvată care a persistat până în 2006 în domeniul executării măsurilor şi a pedepselor privative de libertate şi absenţa oricărei căi de atac eficiente prin intermediul căreia cel interesat să poată să denunţe condiţiile de detenţie, iar, pe de altă parte, constanta lipsă de preocupare a puterii executive, în general, pentru construirea unor stabilimente penitenciare moderne şi, în particular, pentru a oferi cazarea persoanelor deţinute în condiţii care să satisfacă demnitatea umană, însumate, au constituit o problemă extrem de gravă a României în faţa Curţii de la Strasbourg. În prima parte a anului 2010, într-o cauză în care erau denunţate condiţiile de detenţie, Curtea Europeană a iniţiat procedura contencioasă, invitând Guvernul Român să răspundă întrebării dacă acestea reprezintă o art. 3 din Convenţieproblemă structurală în România (cauza Iacov Stanciu c. României,nr. 35972/05).

Care sunt remediile pentru aceste disfuncţionalităţi şi care ar putea fi autoritatea responsabilă pentru acest val de hotărâri?

Agenda provizorie a conferinţei este ataşată prezentei invitaţii.

Confirmarea participării se face prin e-mail (mihai.sandru@csde.ro) până la data de 6 mai 2011. Solicitanţii sunt rugaţi să menţioneze: numele şi prenumele, afilierea instituţională şi funcţia, precum şi domeniul de interes în materia dreptului european.

Cu stimă,

Conf. univ. dr. Mihai Sandru,

Agenda conferinţei

 

13.45 -14.00

Primirea participanţilor

14.00 - 14.10

Deschiderea conferinţei

Moderatori: dl. conf. univ. dr. Mihai Şandru, Academia Română, dl. judecător Dragoş Călin, Curtea de Apel Bucureşti

14.10 - 14.25

Autorităţile potenţial responsabile pentru condamnările suferite de Româniaîn anul 2010 în materie civilă – prezentare generală

dl. Dragoş Călin, judecător, Curtea de Apel Bucureşti

14.25 - 14.40

Autorităţile potenţial responsabile pentru condamnările suferite de Româniaîn anul 2010 în materie penală – prezentare generală

d-na Lavinia Cîrciumaru, judecător, Judecătoria Constanţa

14.40 - 14.50

Analiza statistică a hotărârilor de condamnare pronunţate în cauzele împotriva României în perioada 1994-2010. Baza de date JurisClasor CEDO (www.hotararicedo.ro)

dl. Ionuţ Militaru, judecător, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti

14.50 - 15.10

Condamnările suferite la CEDO de Republica Moldovaîn anul 2010

d-na Sorina Macrinici, Centrul de Resurse Juridice din Moldova

15.10 - 15.20

Pauză de cafea

15.20-

15.35

Apărările formulate de state. Dificultăţile întâmpinate în cauzele împotriva României. Procedura hotărârilor pilot pentru disfuncţionalităţi sistemice. Măsuri generale şi direcţii de acţiune

d-na Irina Cambrea, judecător detaşat Agentul Guvernamental al României la CEDO

15.35-

15.50

Aspecte jurisprudenţiale privind art. 3 din Convenţie.O nouă problemă structurală în România?

dl. Mihail Udroiu, judecător detaşat Ministerul Justiţiei

15.50-

16.30

Dezbateri